ბიზნეს საჭიროებები/პროდუქტები
SCROLL DOWN
 •      

 • კვლევა

  ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი

  ჩვენი მომსახურებით კლიენტებს ვაწვდით ყველა საჭირო ინფორმაციასა და მხარდაჭერას გარემოს უკეთ გაცნობისა და ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად. კვლევის ძირითადი მიზანია ინდუსტრიის/სექტორის, ორგანიზაციის, ღირებულებათა ჯაჭვის, ბაზრის ფაქტების, ტრენდებისა, იდეებისა და მარკეტინგული შესაძლებლობების განხორციელებადობის შესწავლა.
 • ინდუსტრიის/სექტორის/ ბაზრის კვლევა

  ინდუსტრიის / სექტორის / ბაზრის კვლევა და ანალიზი საშუალებას აძლევს ბიზნესს აღმოაჩინოს საფრთხეები და შესაძლებლობები და საკუთარი რესურსები მიმართოს უნიკალურის შესაძლებლობების განვითარებისკენ, რათა დაიმკვიდროს ადგილი ბაზარზე და მოიპოვოს კონკურენტული უპირატესობა.
  მეტის ნახვა
 • ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა

  ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა შეისწავლის იდეის, პროექტის ან ახალი ბიზნესის სიცოცხლისუნარიანობას. ის საშუალებას აძლევს ბიზნესს განსაზღვროს სად და როგორ დაიწყოს ფუნქციონირება, გაითვალისწინოს პოტენციური დაბრკოლებები, კონკურენცია, ფულადი სახსრების საჭიროება და ყველა ის დეტალს, რომელიც აუცილებელია ბიზნესის განსავითარებლად.
  მეტის ნახვა
 • რეგულირების ზეგავლენის ანალიზი (RIA)

  რეგულირების ზეგავლენის ანალიზი (RIA) არის სისტემური მიდგომა, რომელიც ეხმარება დაინტერესებულ მხარეს შემოთავაზებული/არსებული რეგულაციების და არა-მარეგულირებელი ალტერნატივების დადებითი და უარყოფითი გავლენების კრიტიკულ შეფასებაში.
  მეტის ნახვა