ახალი ამბები/პუბლიკაციები
SCROLL DOWN
  •      

  • საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ტრენინგი

    პროექტის „საჯარო მმართველობის რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში, 2019 წლის ბოლომდე, აჭარის ა.რ.-სა და ცენტრალური სამინისტროების 100-მდე სახელმწიფო მოხელე გაივლის ტრენინგს საჯარო პოლიტიკის ანალიზის, დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების საკითხებში.

    ტრენინგ პროგრამა შემუშავებული და ორგანიზებულია ერთობლივად, GEC-ის, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის და ბრიტანული ორგანიზაციის Public Administration International-ის მიერ.

    ტრენინგის მხარდამჭერები არიან გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და ბრიტანეთის მთავრობა.