ახალი ამბები/პუბლიკაციები
SCROLL DOWN
  •      

  • ტრენინგი და სამუშაო შეხვედრები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

    მიმდინარე პროექტის -"აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერა ორგანიზაციული სტრუქტურის, ინსტიტუციური სტრატეგიული დაგეგმვისა და ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკის გაუმჯობესებაში"- ფარგლებში, 11, 12 და13 სექტემბერს, GEC-ის გუნდი ატარებს ტრენინგს და სამუშაო შეხვედრებს სამინისტროს ორგანიზაციული განვითარების სტრატეგიის შემუშავებასთან დაკავშირებით.

    ასევე, GEC-ის გუნდი სამინისტროს ხელმძღვანელ პირებს გააცნობს განხორციელებული ფუნქციური და დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზის მიგნებებსა და შემუშავებულ რეკომენდაციებს.

    პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით